top of page

Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych. Jakie są warunki?


W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy spełniający kryteria w ustawie wchodzącej w skład tarczy antykryzysowej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także osób samozatrudnionych.Tarcza antykryzysowa to specjalna ustawa, która ma pozwolić walczyć polskim przedsiębiorcom z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. Prawo zezwala na zwolnienie z płacenia składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to pomóc najmniejszym firmom – w tym osobom samozatrudnionym - przetrwać trudny czas.


Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych


Tarcza antykryzysowa zakłada 3-miesięczne zwolnienie ze składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla samozatrudnionych oraz firm zatrudniających maksymalnie 49 pracowników. To ratunek dla najmniejszych graczy na rynku.


Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP oraz FEP. Osoba samozatrudniona zachowa prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.


Jakie warunki trzeba spełnić?


Samozatrudnieni chcący skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS muszą spełnić kilka warunków. Są to:


  • prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku,

  • opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne,

  • bycie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  • w miesiącu, za który składany jest wniosek, ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.


Niezbędne do otrzymania zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić elektronicznie za pomocą PUE ZUS, wysyłając go pocztą lub składając osobiście w placówce ZUS. We wniosku należy zawrzeć dane wnioskodawcy, miesiące zwolnienia ze składek oraz kwotę przychodu w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek.


Ostatnim dniem składania wniosków do ZUS jest 30 czerwca 2020 roku.


9 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page